PostHeaderIcon „Dobry start” dla ucznia

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą przyjmowane i rozpatrywane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości złożenia wniosku przez internet. Podobnie jak w przypadku świadczenia 500+, wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start” będzie można składać m. in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Forma elektroniczna jest optymalna dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności odwiedzin w punkcie obsługi.

Kiedy złożyć wniosek?

Najszybciej, bo już od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in. za pośrednictwem:

•Bankowości elektronicznej (trzeba sprawdzić w „swoim” banku)

•Platformy Usługowo – Informacyjnej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

Natomiast wnioski tradycyjne (zarówno osobiście jak i korespondencyjnie) dopiero od 1 sierpnia.

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Ważne: Każda gmina może ustalić własny formularz wniosku. W Głogowie Małopolskim uczynimy to najszybciej jak to będzie możliwe. Zapraszamy do śledzenia naszej strony.Termin wypłaty świadczenia

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.

Gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat nowego świadczenia?Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia, jak również formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim www.mgops.glogow-mlp.pl.

 

PostHeaderIcon Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca 2018r. Świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nie przemocą a pomocą

 

Stowarzyszenie Razem w Budach Głogowskich ogłasza nabór do projektu pn. „Nie przemocą a pomocą” w ramach otrzymanej dotacji w 2018 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023. Rodzaj zadania publicznego tj. ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie, działanie wspierania działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Klub Inspiracji Sukcesu

 

PostHeaderIcon Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. wybrał wykonawcę na przeprowadzenie 4 kursów zawodowych oraz kursów na prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu "Klub Inspiracji Sukcesu"-pobierz plik

 

PostHeaderIcon Warsztaty dietetyczne

Stowarzyszenie  „RAZEM” w Budach Głogowskich informuje, że w dniu 12 kwietnia  2018 r. w godz.16:00 – 18:00 w budynku MGDK w Głogowie Młp. ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12  odbędą się warsztaty dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama